Samenwerking met andere disciplines

Om u de beste en optimale zorg te kunnen bieden wordt er nauw samengewerkt met andere disciplines in de zorg. Alles zal uiteraard altijd in overleg met en na toestemming van uw zijde plaats vinden.

De parodontoloog

Hoewel onze kennis en ervaring zeer breed is, kunnen wij ook problemen constateren die niet door ons te behandelen zijn. Is dit het geval dan verwijzen wij u door naar een parodontologie praktijk in de regio.

De parondontoloog is een tandarts die als specialisatie parodontologie heeft gedaan en is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van ernstige parodontale aandoeningen.

De tandarts

Soms hebben wij aanvullende informatie nodig in de vorm van rontgenfoto's, om onze klinische diagnose vast te stellen. Tevens is communicatie met de tandarts van belang als het behandelplan op elkaar moet worden afgestemd. Uw tandarts wordt altijd van alle bevindingen schriftelijk op de hoogte gesteld.

De orthodontist

Alvorens het plaatsen van een beugel bij de orthodontist en het vervolgtraject is het essentieel dat de mondhygiëne goed op peil is. Bij een beugel is het namelijk nog moeilijker om alle tandplaque zorgvuldig te verwijderen. Wij begeleiden u tijdens het hele traject om er voor te zorgen dat het tandvlees in goede conditie blijft en geven de juiste instructies mee om de beugel en het gebit optimaal te verzorgen.

De huisarts en specialisten

Bepaalde medicatie en ziekten kunnen invloed hebben op het verloop en de ernst van de aandoening in de mond. Zo vindt er veelvuldig overleg plaats voorafgaand aan de start van de behandeling.

Oosteinde 1
5663 PZ Geldrop

t. 06 52063814

e. info@mhgeldrop.nl

 

Wilt u contact met ons opnemen dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer  06-52063814. Mochten wij niet in de gelegenheid zijn de telefoon aan te nemen, dan verzoeken wij u het antwoordapparaat in te spreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. 

Mondhygiënistenpraktijk R.C.M.Kreekel  |  Oosteinde 1  |  5663 PZ Geldrop  |  m. 06 52063814 | info@mhgeldrop.nl | NL54ABNA0505274043


De Praktijk

     


Informatiefolders

 

Facebook

 

Mondhygiënist Kreekel GeldropPraktijk voor mondhygiëne KreekelMondhygiëniste Kreekel GeldropMondhygiënepraktijk KreekelGeldrop Mondhygiëne KreekelMondhygiënistenpraktijk Kreekel